Wstępne i okresowe szkolenia BHP Poznań


Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z usług zewnętrznej firmy, jeśli chodzi o kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Obsługa BHP Poznań obejmuje tworzenie instrukcji roboczych i obsługi maszyn, prowadzenie rejestracji wypadków przy pracy, czy tworzenie związanej z nimi dokumentacji, a także przeprowadzanie szkoleń BHP.

Wstępne szkolenia BHP Poznań muszą przejść wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy oraz praktykanci. Podczas takiego szkolenia dowiadują się oni jakie są ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy czy udzielania pierwszej pomocy. Ponadto osoby rozpoczynające pracę są informowane o ewentualnych zagrożeniach, jakie pojawić się mogą podczas wykonywania przez nich obowiązków.

Okresowe szkolenia BHP mają za zadanie przypomnieć i utrwalić wiedzę związaną z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy mogą utrwalić sobie wiadomości z tego zakresu, a ponadto są informowani o wdrożeniu w przedsiębiorstwie nowych rozwiązań technicznych, czy aktualizacjach prawnych.

Szukasz dodatkowych informacji? Napisz lub zadzwoń do nas